Telefony alarmowe
Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer

Kontakt

 SM „Kolejarz”
 ul. Braci Gierymskich 1
 76-200 Słupsk
 tel. 059 8433288
 sekretariat@kolejarz.slupsk.pl

Dane kontaktowe IODO 
 e-mail: iodo@kolejarz.slupsk.pl
 telefon: (59) 843 32 88 

 Biuro czynne:
 Poniedziałek : 7.00 - 17.00
 Wtorek - Piątek : 7.00 - 15.00

Oferta pracy: Inspektor d/s elektrycznych

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Słupsku

                       przy ul. Braci Gierymskich 1

                zatrudni pracownika na stanowisko

                     inspektora d/s elektrycznych

                  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:    Poziom wykształcenia: min. średnie techniczne elektryczne

Umiejętności:  Znajomość obsługi komputera w tym arkusza kalkulacyjnego

                      i edytora tekstu, wskazane uprawnienia elektryczne,

                      budowlane oraz przynależność do Pomorskiej Izby Inżynierów

                      Budownictwa, wymagane świadectwo kwalifikacyjne "D" instalacji

                      sieci elektrycznej, wykształcenie min. średnie techniczne elektryczne,

                      zdolności analityczne, dorywczo praca na wysokości powyżej 3 metrów

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z eksploatacją instalacji elektrycznych, domofonowych, TV- sat, telefonicznych, odgromowych, urządzeń dźwigowych (dźwigi osobowe i towarowe, platformy osobowe).

2. Do zakresu czynności wchodzą wszystkie wymagane działania zapewniające bieżącą sprawność instalacji i urządzeń wymienionych w pkt. 1, a w szczególności:
   a) uczestniczenie w odbiorach i przeglądach gwarancyjnych instalacji i urządzeń,
   b) uczestniczenie w okresowych przeglądach stanu technicznego i uwzględnianie potrzeb remontowych w planach remontów,
   c) sporządzanie projektów umów na: remonty, konserwacje, dostawę energii elektrycznej, sygnału TV-sat, itp.
   d) sprawdzanie i opisywanie rachunków,
   e) opracowanie analiz, kalkulacji, informacji oraz wskaźników do rocznych planów rzeczowo finansowych Spółdzielni,
   f) współdziałanie z administracjami osiedli w załatwianiu skarg i wniosków członków Spółdzielni,
   g) współdziałanie z Działem Wykonawstwa Remontów w zakresie tworzenia planów remontów.

3. Pełnienie roli inspektora nadzoru nad robotami wynikającymi z zakresu obowiązków wynikających z pkt. 1, a w szczególności:
   a) udział w jesiennych i wiosennych przeglądach zasobów mieszkaniowych Spółdzielni,
   b) ścisła współpraca z administracjami w opracowywaniu projektu planu remontów,
   c) proponowanie rozwiązań technicznych i dokonanie wyceny robót remontowych elektrycznych zakwalifikowanych przez komisje przeglądowe,
   d) przygotowanie materiałów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót remontowych i modernizacyjnych,
   e) udział w pracach komisji przetargowej w celu wyłonienia projektantów do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej,
   f) sporządzanie umów z zakwalifikowanymi przez komisję przetargową wykonawcami robót remontowych i modernizacyjnych,
   g) współpraca z organami administracji państwowej i dozoru technicznego w celu zatwierdzenia dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę, jak też          innych pozwoleń dotyczących przekazania placu budowy, itp.,
   h) pełnienie roli inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi, w tym proponowanie rozwiązań technicznych dla realizowanych robót,
   i) sporządzanie analiz ekonomicznych robót remontowych prowadzonych przez Działem Wykonawstwa Remontów,
   j) sprawdzenie przedłożonej przez wykonawców dokumentacji rozliczeniowej nadzorowanych robót,
   k) udział w pracach komisji końcowego odbioru robót,
   l) dbanie o terminowe, zgodne z zawartymi umowami wykonanie nadzorowanych robót, oraz o terminową realizację planu remontów.

4. Wykonywanie innych obowiązków na polecenie bezpośrednich przełożonych lub członka Zarządu Spółdzielni.

           Wynagrodzenie brutto: od 4200 PLN

                 Zatrudnienie od 02.05.2019 r.

       Osoby zainteresowane proszone są o składnie CV na adres e-mail

               sekretariat@kolejarz.slupsk.pl

    Więcej informacji pod nr telefonu 59 8433 288

Aktualności

O możliwości podglądu naliczenia opłat za lokal mieszkalny i/lub garaż oraz kartoteki opłat on-line

SM "Kolejarz" informuje , że istnieje możliwość podglądu naliczenia opłat za lokal mieszkalny i/lub garaż oraz kartoteki opłat poprzez internet.

więcej
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Dowiedz się więcej tutaj ×